LNG iekārtas darbības elastība

Tā kā LNG produktu pārdošanas apjoms mainās līdz ar tirgus situāciju, LNG izlaidei ir jāpielāgojas tirgus izmaiņām.Tāpēc tiek izvirzītas augstas prasības SDG staciju ražošanas slodzes elastībai un SDG uzglabāšanai.

SDG ražošanas slodzes regulēšana
Kompresora kunga regulējums
MR kompresors ir centrbēdzes kompresors.Tās slodzi var nepārtraukti regulēt no 50 līdz 100%, regulējot gaisa ieplūdes vārsta pacelšanas ierīci un kompresora atgriezes vārstu.
Priekšapstrādes sistēmas slodzes regulēšana
Atskābināšanas gāzes bloka projektētā slodze nedrīkst būt mazāka par 100%.Spiediena kontroles priekšnoteikumā pirmapstrādes sistēmas ierīci var nepārtraukti regulēt slodzes diapazonā no 50 līdz 110%, un tā atbilst pirmapstrādes un attīrīšanas standartam.
Sašķidrinātās aukstumkastes slodzes regulēšanas diapazons
Sašķidrinātās aukstumkastes projektētā slodze nedrīkst būt mazāka par 100%.Kad ierīces slodze mainās no 50% uz 100%, plākšņu siltummainis un vārsti aukstumkastē var darboties normāli un pilnībā atbilst mainīgas slodzes darba apstākļiem.
Rezumējot, visas ierīces darbības elastība ir 50% ~ 100%.Lietotāji var pielāgot ierīces slodzi šajā diapazonā atbilstoši produkta pārdošanas situācijai, lai uzlabotu darbības ekonomiju.
LNG uzglabāšanas tvertnes uzglabāšanas jaudas regulēšana
Saskaņā ar SDG izlaidi mūsu nodrošinātais uzglabāšanas tvertnes apjoms ir desmit dienu SDG izlaide, un uzglabāšanas tvertnes uzglabāšanas tilpumu var izmantot, lai buferētu pārdošanas izmaiņas.

Barības gāzes sastāva maiņa
Barības gāzes sastāva maiņa radīs problēmas pirmapstrādes un sašķidrināšanas jomā.

Padeves gāzes pirmapstrādes sistēmas reakcija uz sastāvdaļu izmaiņām
Dekarbonizācijas reakcija
Atbilstoši esošajam oglekļa dioksīda saturam mēs izmantojam MDEA amīna metodi, lai dekarbonizētu un palielinātu oglekļa dioksīda dizainu līdz 3%.Liela daļa praktiskas inženierzinātņu pieredzes ir pierādījusi, ka šī konstrukcija spēj pielāgoties oglekļa dioksīda satura izmaiņām un noņemt oglekļa dioksīdu līdz 50 ppm līmenim.
Smago ogļūdeņražu noņemšana
Smagie ogļūdeņraži dabasgāzē galvenokārt ir neopentāns, benzols, aromātiskie ogļūdeņraži un sastāvdaļas virs heksāna, kas kaitē aukstumkastes kriogēnajam procesam.Mūsu izmantotā noņemšanas shēma ir aktīvās ogles adsorbcijas metode + zemas temperatūras kondensācijas metode, kas ir divpakāpju un dubultās apdrošināšanas shēma.Pirmkārt, smagie ogļūdeņraži, piemēram, benzols un aromātiskie ogļūdeņraži, tiek adsorbēti caur aktivēto ogli istabas temperatūrā, un pēc tam smagās sastāvdaļas virs propāna tiek kondensētas -65 ℃ temperatūrā, kas var ne tikai noņemt smagos komponentus padeves gāzē, bet arī atdalīt smagos komponentus. sastāvdaļas, lai iegūtu jauktu ogļūdeņražu kā blakusproduktu.
Dehidratācijas reakcija
Ūdens saturs dabasgāzē galvenokārt ir atkarīgs no temperatūras un spiediena.Pārējo barības gāzes sastāvdaļu maiņa neatstās lielu ietekmi uz ūdens saturu.Atūdeņošanas projektēšanas pabalsts ir pietiekams, lai tiktu galā ar.

Sašķidrināšanas sistēmas reakcija uz sastāvdaļu izmaiņām
Padeves gāzes sastāva maiņa izraisīs dabasgāzes sašķidrināšanas temperatūras līknes izmaiņas.Pareizi pielāgojot jauktā aukstumaģenta (MR) attiecību, padeves gāzes sastāva izmaiņas var pielāgot ievērojamam diapazonam.

LNG device


Ievietošanas laiks: 2022. gada 6. maijs